Виконуємо Агрохімічний аналіз грунту по Україні

Незалежна сучасна лабораторія в кооперації UkrUP

Відбираємо зразки

З виїздом спеціаліста на поле (з автомобільним вітбірником або ручним буром).
Або відбирається Замовником самостійно

Проводимо аналізи

Достовірність результатів досягається на сучасному обладнанні. Лабораторія
укомплектована сучасним обладнанням

Розраховуємо живлення

На основі отриманих даних складається рекомендація по системі внесення добрив.
Діючі речовини, норми, способи, терміни.

Ціна на агрохімічний аналіз ґрунту

Вирішити вирощувати чи ні

 • Базовий аналіз грунту
 • 810 грн/зразок
  • азот нітратний
  • азот амонійний
  • фосфор рухомий
  • обмінний калій
  • сірка рухома
  • органічна речовина (гумус)
  • pH грунту обмінний

Розрахувати норми добрив

 • Основний аналіз грунту
 • 1190 грн/зразок
  • азот нітратний
  • азот амонійний
  • фосфор рухомий
  • обмінний калій
  • органічна речовина (гумус)
  • pH грунту обмінний
  • pH грунту гідролітичний
  • засоленість (електропровідність)
  • сума поглинених основ
  • сірка рухома
  • гранулометричний склад

Розрахувати систему живлення

 • розширений аналіз грунту
 • 1990 грн/зразок
  • азот нітратний
  • азот амонійний
  • фосфор рухомий
  • обмінний калій
  • органічна речовина (гумус)
  • pH грунту обмінний
  • pH грунту гідролітичний
  • засоленість (електропровідність)
  • сума поглинених основ
  • сірка рухома
  • гранулометричний склад
  • рухомі форми мікроелементів:
   • цинк
   • мідь
   • кобальт
   • молібден
   • бор

Інструкція по відбору проб для аналізу грунту

1. Змішаний зразок складається приблизно з 30 індивідуальних грунтових проб, узятих рівномірно по всій площі ділянки, що обстежується. Ця ділянка повинна перебувати в межах однієї ґрунтової відмінності та мати рівний рельєф.

Відбирання індивідуальних проб залежить від конфігурації поля. Якщо воно довге і вузьке, проби беруть по середній лінії вздовж поля або зигзагом через певну відстань.
При формі поля, близького до квадрата, індивідуальні проби беруть в точках розміщення по діагоналях.

 

Маршрути відбору проб для агроанализу

Агрохімічний аналіз грунту схема відбору зразків

На схилових землях відбір проводиться у верхній, середній та нижній частинах ділянки.

Грунт відбирається за допомогою ручного бура або лопати, у відповідності з обраним маршрутом.

 

2. Порції грунту з точкових проб поміщають у тару (відро).

 

3. Після закінчення маршруту об’єднану пробу ґрунту у відрі добре перемішують (уникаючи розсипання), видаляють рослинні залишки, розминають великі грудки землі (ні в якому разі не можна їх викидати!)

 

4. Формують середню пробу масою приблизно 500 г вологого грунту, поміщають в пакет, заповнюють акт відбору та роблять відповідні позначення на карті.

 

ВАЖЛИВО !!! Необхідно стежити, щоб номер зразка для агрохимическного аналізу ґрунту збігався з позначенням елементарної ділянки на карті, щоб надалі була можливість правильно перенести отримані результати в натуру.

У загальному випадку відбір проб ґрунту для польових культур рекомендують проводити на глибину обробки грунту.

 • на насадженнях ягідників проби відбирають на глибину 0-15 см,
 • плодових дерев та виноградників з двох глибин 0-20 і 20-40 см, пасовищах — 5-10 см;
 • у квітниках — 0-15 см,
 • на насадження декоративних дерев та кущів — 0-30 см,
 • на декоративних газонах 5-10 см.

Перед взяттям точкової проби верхній шар грунту, що містить рослинні залишки (0-3 см, 0-5 см в залежності від грунту і типу насаджень) попередньо знімають і відкидають.

 

Відправка проб:

Відправити проби можна за допомогою послуг Нової пошти, відділення № 77, м Київ.

Для чого робити агроаналіз грунту

 • На родючість грунту суттєво впливає вміст азоту, фосфору, калійних солей, мікроелементів та гумусу
 • Якщо визначити кислотність ґрунту, то можна прийняти обґрунтоване рішення щодо можливості садити на полі ту чи іншу культуру
 • Агрохімічний аналіз ґрунту необхідний для точного визначення кількості внесених мінеральних добрив та мікроелементів

 

Агрохімічний аналіз грунту - таблиця з дефіцитом елементів живлення на різних грунтах

Вплив макроелементів на врожай (на прикладі часнику)

АЗОТ

Роль азоту:

Входить до складу білків, ферментів, нуклеїнових кислот, хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів. Особливо необхідний в початкові періоди.

 

Симптоми нестачі азоту та наслідки цього

При недостатньому вмісті азоту листя никнуть, набуваючи блідо-зеленого або жовто-зелене забарвлення, рослини стають жорсткими, з короткими вузькими листям. Надалі верхівки старих листів рослин всихають. Часто брак азоту проявляється при низьких температурах та надмірному зволоженні. Ознаки нестачі азоту з’являються спочатку на нижніх листках.

 

Приблизні періоди внесення  

 • Найбільша потреба в азоті: в період наростання вегетативної маси та формування цибулини. Якщо в цей період рослини відчувають нестачу азоту, цибулина припиняє формуватися.
 • Живлення азотом необхідно припинити в середині вегетації, інакше виникнуть проблеми зі зберіганням.

 

Доза азотних добрив

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми та періоду внесення азотних добрив.

ФОСФОР

Роль фосфору

Відіграє важливу роль в енергетичному обміні, прискорює формування цибулин, підвищує стійкість рослин до знижених температур, сприяє розвитку кореневої системи.
Симптоми нестачі фосфору і наслідки цього дефіциту

Ознаки голодування можуть проявлятися вже на початкових стадіях розвитку рослин, коли вони мають слаборозвинену кореневу систему та не здатні засвоювати важкорозчинні фосфати. Нестача фосфору може проявлятися на грунтах з низьким (<5,5) і високим (>7,8) рН, а також холодних вологих грунтах та на погано дренованих і глинистих грунтах.

Листя стають строкатими. Некроз з верхньої частини просувається до основи листків.

При нестачі фосфору порушується обмін енергії та речовин в рослинах, утворення репродуктивних органів. Гальмується розвиток і затримується дозрівання. Знижується урожай та погіршується його якість.

 

Критичні періоди

 • Найбільша потреба у фосфорі — фаза 2 листків – початок формування цибулини

 

Норма фосфорних добрив

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми і періоду внесення азотних добрив.

КАЛІЙ

Роль калию в рослині

Бере участь у процесах синтезу та відтоку вуглеводів у рослинах, обумовлює водоутримуючу здатність клітин та тканин, впливає на стійкість рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища та ураженість хворобами, підвищує лежкість цибулин під час зберігання.

 

Симптоми дефіциту калію та його наслідки

Калій легко переходить у недоступний для рослин стан. При зволоженні, а потім висиханні грунту, фіксація калію посилюється. Тому відчувається нестача калію при рясних дощах та зливах, чергується з висиханням ґрунту.

Зовнішні ознаки нестачі калію проявляються в легкому пожовтінні старих листків, їх верхівки закручуються та відмирають. Край та кінчики листя набувають «обпаленого» виду, на пластинках з’являються дрібні іржаві цяточки.

У цибулин формуються дуже тонкі луски, затримується їх дозрівання, погіршується лежкість. При дефіциті калію затримується ріст рослин, знижується їх стійкість до посухи та морозів.

 

Критичні періоди

 • Найбільша потреба в калії (у часнику та цибулі) – від початку формування цибулини й до збирання. Особливо це важливо для сортів, призначених для тривалого зберігання

 

Доза калійних добрив

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми і періоду внесення калійних добрив.

Вплив мікроелементів на врожай (на прикладі часнику)

МАГНІЙ

Роль магнію

Входить до складу хлорофілу, фітину, бере участь у пересуванні фосфору в рослинах і вуглеводному обміні, впливає на активність окисно-відновних процесів. Споживається протягом усього сезону.

 

Симптоми дефіциту магнію

Недостатність магнію найчастіше проявляється на кислих піщаних та супіщаних грунтах, при дисбалансі добрив на ґрунтах з низьким вмістом магнію.

При нестачі магнію листя набувають строкате забарвлення (жилки листа зелені, листова пластинка жовта).

Рослини відстають у рості та формують дрібні цибулини.

 

Критичний період

Найбільше споживання рослиною часнику магнію з фази 7- 9 листків

 

Норма підживлення магнієм

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми і періоду підживлення рослин магнієм.

КАЛЬЦІЙ

Роль Кальцію

Кальцій відіграє важливу роль у фотосинтезі, в пересуванні вуглеводів, у процесах засвоєння азоту рослинами. Бере участь у формуванні клітинних оболонок, обумовлює обводненість та підтримання структури клітинних органел. Впливає на тривалість та якість зберігання. Максимальне споживання – з початку формування цибулини.

 

Симптоми дефіциту кальцію

Нестача кальцію в рослині спостерігається на кислих ґрунтах, при дисбалансі елементів живлення, при посухи.

Сповільнюється ріст коренів, не утворюються кореневі волоски, коріння ослізняються та загнивають.

Гальмується ріст листя, у них з’являється хлоротичная плямистість, потім вони передчасно жовтіють та відмирають.

Не реутилізуєтся – ознаки нестачі кальцію виявляються передусім на молодих листках.

 

Критичний період

Найбільше споживання кальцію рослиною (часник) — з фази 5-7 листків

 

Норма добрив, що містять кальцій

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми й періоду підживлень рослин препаратами, що містять кальцій.

СІРКА

Роль Сірки

Сірка бере участь в обміні та транспортуванні речовин, в загальних процесах іонної рівноваги в клітинах рослин. Входить до складу білків, є одним з вихідних продуктів для біосинтезу амінокислот.

Впливає на смак та аромат часнику, цибулі.

 

Симптоми дефіциту сірки

Нестача сірки призводить до того, що молоде листя набуває забарвлення від світло-зеленого до жовто-зеленого.

 

При нестачі сірки листя іноді деформуються, на них з’являються ребра темно-зеленого кольору.

Пізніше нові листя висихають повністю від вершини до основи. На старих листках некрози доходять до середини листя, забарвлення стає солом’яним.

 

Критичний період

Найбільше споживання сірки відбувається при інтенсивному рості цибулини.

 

Норма добрив, що містять сірку

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми й періоду підживлень рослин препаратами, що містять сірку.

МІДЬ

Роль Міді

Мідь впливає на обмін енергії та речовин в рослинах. Контролює синтез триптофану (попередника ауксину). Бере участь у метаболізмі крохмалю та азоту. Активують фермент, що запобігає руйнуванню клітин рослини. Бере участь у лигнификации клітинних стінок. Впливає на утворення сухих лусочок

 

Симптоми дефіциту міді

Недостатність міді може проявлятися на ґрунтах з високим вмістом органічної речовини та високого вмісту азоту.

Симптоми нестачі міді в рослині з’являються на молодих листках. З’являється хлороз та некроз на кінцях листя. Кінчики листя скручуються

 

Критичний період

Найбільше споживання міді рослиною (часник) — з фази 5-6 листків

 

Норма добрив, що містять мідь

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми й періоду підживлень рослин препаратами, що містять мідь.

МАРГАНЕЦЬ

Роль марганцю в рослині

Каталізатор окисно-відновних реакцій в рослинних тканинах. Марганець має важливе значення у формуванні хлорофілу, бере участь в диханні. Максимальне споживання починається з моменту утворення цибулини.

 

Симптоми дефіциту марганцю в рослині

Недостатність  марганцю може виникнути на ґрунтах з високим (>7,8-8) рН, на пухких (вспушенных) грунтах, після вапнування, внесення великих норм гною, сухих грунтах та при холодних погодних умовах

При нестачі марганцю у листках з’являється межжилковый хлороз. Листя жовтіють. Рослини повільно ростуть, сповільнюється розвиток цибулини, та формуються товсті шийки.

 

Критичний період

Марганець необхідний протягом всієї вегетації.

 

Норма добрив, що містять марганець

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми і періоду підживлень рослин препаратами, що містять марганець.

БОР

Роль Бору в рослині

Бор робить великий вплив на вуглеводний, білковий та нуклеиновый обмін, ряд інших біохімічних процесів в рослинах.

Надає великий вплив на ріст коренів та молодих листків, на якість й кількість врожаю. Необхідний протягом всієї вегетації.

 

Симптоми дефіциту Бору у рослині

Недостатність Бору може проявлятися на грунтах з низьким (<5,5) і високим (>7,8) рН, піщаних вилужених грунтах, при надлишкових норми азоту.

При нестачі бору рослини починають відставати в рості. Забарвлення листя змінюється від темно-зеленого до синьо-зеленого. Листя закручуються товщають та стають крихкими. На вершинах молодих листків утворюється некроз, який швидко прогресує – лист засихає протягом декількох днів. При тривалому дефіциті симптоми з’являються на старих листках, приводячи до загибелі рослини. При дефіциті знижується лежкість після прибирання.

 

Критичний період

Початок інтенсивного росту.

 

Норма добрив, що містять Бор

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми й періоду підживлень рослин препаратами, що містять Бор.

ЦИНК

Роль Цинку в рослині

Цинк впливає на обмін енергії та речовин в рослинах. Контролює синтез триптофану (попередника ауксину). Бере участь у метаболізмі крохмалю та азоту. Активують фермент, що запобігає руйнуванню клітин рослини.

Найбільш важливий на початкових стадіях розвитку.

 

Симптоми дефіциту Цинку в рослині

Недостатність Цинку частіше проявляється на грунтах з високим рН, з високим вмістом фосфору та на холодних вологих грунтах.

При нестачі Цинку рослини починають відставати в рості. Молоді листки деформуються, а іноді й згинаються, з’являються хлорозні плями.

 

Критичний період

Фаза 2 – 4 лист.

 

Норма добрив, що містять Цинк

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення норми й періоду підживлень рослин препаратами, що містять Цинк.

ЗАЛІЗО

Роль Заліза в рослині

Залізо бере участь в синтезі хлорофілу. Регулює процеси окислення та відновлення основних органічних сполук у рослинах, відіграє важливу роль у диханні. Бере участь в синтезі ауксинів. Потреба – протягом всієї вегетації.

 

Симптоми дефіциту Заліза

Дефіцит Заліза може виникнути на ґрунтах з високим рН (7,8-8), карбонатних та з високим вмістом фосфору. При поливі водою з високим рН та/або високим вмістом кальцію.

При нестачі Заліза біля основи молодих листків з’являються жовтуваті прожилки. З часом з’являються прожилки на більш старих листках.

Листя стають більш вертикальними. При сильному дефіциті всі листки набувають світло-солом’яний (білуватий) колір, починаючи з кінчиків та опускаючись вниз. Плями мають, на відміну від дефіциту інших елементів, бархатисту текстуру.

 

Критичний період

Залізо необхідно протягом всієї вегетації.

 

Доза добрив залізовмісних

За результатами агрохімічного аналізу ґрунту та/або тканинній (листовий) діагностики.

Дефіцит заліза в основному спостерігається в південних регіонах на карбонатних грунтах.

МОЛІБДЕН

Роль Молібдену в рослині

Мікроелемент молібден сприяє синтезу та обміну білків, відновлення нітратного азоту.

 

Симптоми дефіциту Молібдену

Недостатність молібдену частіше проявляється на кислих піщаних та з низьким вмістом органічної речовини ґрунтах.

При нестачі молібдену на старих листках утворюється некроз, листя набувають блідо-жовтий колір, схожий на дефіцит калію.

З часом на всіх кінцях листя утворюється некроз, вони стають світло-жовтими – подібно з дефіцитом азоту.

 

Доза молібденових добрив

Агрохімічний аналіз грунту та/або тканинна (листова) діагностика, є підставою для визначення дози та періоду внесення молібденових добрив.

 

Критичний період

З початку активного росту.