Коли і як садити часник. Поради від агроуніверситету

Як садити часник, в які сроки, на яку глибину та які відстані залишити між рядами та рослинами, дізнаємося з цієї статті.
 
 
 
  
 
 
 

Час садіння часнику

Для одержання високого і доброякісного врожаю часнику важливе значення має вирішння питання коли саджати часник.

Озимий часник, як вказує його назва, висаджують під зиму, з таким розрахунком, щоб зубки добре укорінилися, але не проросли.

Перезимівля час­нику тісно пов’язана з розвитком кореневої системи: чим остання більша, тим менша ймовірність вимерзання.

Резуль­тати досліджень підтверджують, що до настання зими зубок часнику повинен мати 12-18 корінців довжиною 5-10 см. Для розвитку такої кореневої системи потрібно приблизно 35-45 днів.

Узагальнюючи досвід вирощування часнику в Україні, вчені визначають такі строки посадки часнику

Коли саджати озимий часник

  • північні регіони України – третя декада вересня
  • центральні і західних райони України – перша половина жовтня
  • південь України –  друга половина жовтня
  • Закарпаття – друга половина жовтня

Практика садіння часнику в першій декаді листопада є небезпечною, особливо в роки з ранніми та холодними зимами, коли значна частина зубків, не встигнувши вкорінитися, гине.

Якщо частину озимого часнику не висадили восени і цибулини добре збереглися, його можна висаджувати навесні. Успіх вирощування залежатиме як від властивостей сорту чи місцевої форми, так і від температури зберігання й строків садіння.

Більшість озимих сортів у разі весняного садіння формують цибулину-однозубку. Деякі утворюють цибулину, розділену на зубки, але меншу, як за осіннього садіння, та однозубку. Більше диференційованих на зубки цибулин одержують у разі холодного зберігання з температурами від -5 до + 4°С і найбільш раннього садіння.

Запізнення із садінням призводить до масового формування однозубки, а зберігання протягом зими за кімнатної температури може спричинити вегетування рослин до пізньої осені, але зазвичай без формування цибулин.

 

Коли саджати ярий часник

Ярий часник висаджують якнайшвидше, як тільки можна вийти в поле (третя декада березня – початок квітня). Запізнення навіть на декілька днів призводить до здрібнення цибулин та істотного! зниження врожаю. Є приклади коли врожайність ярого часнику від садіння 20 березня була на 54% вищою порівняно із садінням 5 квітня.

Купити часник український у нас: (050) 657 74 75, (096) 054 76 81

 

Схеми садіння і площі живлення часнику

Найбільш розповсюдженою схемою садіння часнику в Україні, особливо на більших площах є широкорядна (ширина міжрядь 45 см) або стрічкова дворядна (45 + 20) з відстанню між рядками 20 і широким міжряддям 45 см. На менших площах садять із шириною міжрядь 30 см, на невеликих грядках її зменшують до 20 см, збільшуючи відстань між рослинами.

Как сажать чеснок схема

 

У Польщі дуже поширена стрічкова чотирирядна схема садіння часнику з шириною широкого міжряддя 54, а вузьких 27 см, що дає змогу механізовано доглядати і збирати культуру. Рекомендують також рядкове садіння з шириною міжрядь 30-40 см.

Освітлення, поживний, водно-повітряний режими, які зумовлюють певний рівень врожаю, значною мірою залежать від площі живлення, що за певних схем садіння визначається правильне встановленою віддаллю між рослинами в рядку і дорівнюватиме добутку ширини міжрядь на цю віддаль. Зокрема, за найбільш поширеної в Україні широкорядної схеми вона становитиме 45 см на певну віддаль між рослинами.

Тут необхідно підкреслити, що завдяки своїй морфології та фізіологічній природі часник займає порівняно невелику площу живлення, яка  дорівнює приблизно від 90-100 до 360 см2.

За стабільного міжряддя, визначеного певною схемою садіння, площа живлення змінюватиметься залежно від морфологічної природи часнику, зокрема, розміру зубка, а отже, й рослини. Як правило, рос­лині ярих часників менші, а озимих більші, тому відстань в ряду між ярими буде менша – 4—5 см, озимими – більша (6-10, можливо 12 см).

Оптимальною площею живлення можна вважати 315 кв.см. (схема садіння 45×7 см). Збільшення площі живлення до 450- 540 см2 за схем садіння 45 х 10 і 45 х 12 см призводить до меншого обсягу збирання врожаю з гектару (за рахунок зменшення кількості рослин на гектар), але незначного підвищення його товарності за рахунок збільшення кількості великих і середніх цибулин.

Зубки масою 2-3 г виявилися продуктивнішими з достатньо високою товарністю на варіанті з площею живлення 225 см2, де за широкого міжряддя (45 см) віддаль між рослинами в рядку складала 5 см

На невеликих площах (присадибних ділянках) віддаль між рядками можна зменшити до 25-30 см, зберігаючи оптимальну площу живлення за рахунок збільшення відстані між рослинами в рядку, зокрема за схемою 25 см х 12 см або 30 см х 10 см. В обох випадках одержимо площу живлення для зубків масою 3-5 г, дуже наближену до оптимальної (315 см2).

Площа живлення залежить не тільки від розміру садивного матеріалу, а й від родючості грунту, особливостей сорту. Зокрема на родючих грунтах за високої агротехніки її можна дещо зменшити. Для високорослих сортів, які розвивають велику масу, площу живлення слід збільшувати.

Загалом стрілкуючий озимий часник  найкраще вирощувати широкорядним способом з відстанню між рядами 45 см і між рослинами в рядку:

  • великі зубки масою 6-9 г і більше слід розміщувати в ряду на відстані 8-10 см з площею живлення 45 х 8-10 см, що складає 360-450 кв. см.
  • для середніх зубків, масою 5 г – 7 см (площа живлення 45 х 7 = 315 см2)
  • для дрібних, масою 3 г, – 5 см (площа живлення 45 х 5 = 225 см2)
  • для дуже дрібних, 1— 1,5 г,- 3 см (площа живлення 45 х 3 – 135 см2)

 
 
 
 
 
 
 

Скільки часнику висаджувати на гектар

Норма висіву часнику залежить як від площі живлення однієї рослини, яку визначає схема садіння, так і від маси садивного зубка.

На площі живлення 315 см (45 х 7 см) кількість зубків, яку потрібно висадити на 1 га (10000 м2), дорівнює:

10000 м2 : 0,0315 м2 = 317460 шт./га.

Щоб визначили масу потрібних для садіння на 1 га зубків, необхідно кількість їх помножити на середню масу зубка, а саме: 317460 шт. зубків х 4-5 г (середнє 4,5 г) = 1429 кг зубків на 1 га.

Встановлюючи необхідну кількість цибулин для садіння на площу 1 га, норму зубків належить збільшити на 5-7%, оскільки луковиці, крім зубків, мають покривні луски, денце і частину стрілки. Для зручності розрахунків подаємо таблицю норм садінш часнику на 1 га за А.К.Богатиренко, 1977 (табл. 1).

Норми садіння зубків часнику, кг/га

Кількість рослин на 1 га, тис. шт. Середня маса зубка та однозубки, гр
1,0 1,5 2,0 2,5 3 4 5 6 7
250 625 750 1000 1250 1500 1750
300 600 750 900 1200 1500 1800 2100
350 525 700 875 1050 1400 1750 2100 2450
400 400 000 800 1000 1200 1600 2000 2400 2800
500 500 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000
600 600 900 1200 1500 1800 2400 3000
700 700 ]050 1400 1750 2100 2800

 

На яку глибину садити часник

У технології вирощування часнику важливе значення має і глибина садіння часнику . Відомо, що мілке садіння часнику призводить до випирання зубків із грунту швидкоростучим компактним пучком корінців, при цьому через несприятливі зовнішні умови зубки гинуть. Надто глибоке садіння спричиняє зрідження посівів, затримує ріст цибулин і знижує врожай.

Глибина залежить від часу садіння часнику, розміру зубка і механічного складу грунту. Її відраховують від основи зубка – денця, де  знаходиться конус наростання і беруть початок корінці, до поверхні грунту.

  • глибина садіння часника під зиму  (озимого) від 7-8 до 10—12 см
  • глибина садіння часника навесні (ярого) – 5-7 см.

Особливе значення те на яку глибину саджати часник має для озимого часнику, його потрібно загортати так, щоб шар ґрунту над зубками складав не менше 3-4 см.

Середні зубки слід загортати на 7-8, великі – 8-10 до 12 см. На легких грунтах зубки потрібно загортати дещо глибше, ніж на важких. Зниження температури в зоні денця до мінус 12-14°С може призвести до істотного підмерзання часнику. Особливо небезпечне пониження температури в листопаді-грудні без снігу.

Схема на какую глубину сажать чеснок

 

Для гарантії забезпечення відповідної глибини садіння, особливо на більших площах, необхідно попередньо нарізати садивні борозни згідно зі схемою садіння, використовуючи для цього тракторний  маркер або підгортальник після деякого переобладнання чи інші механізми, наприклад дещо переобладнану стару кукурудзосаджалку.

Нарізаючи борозни, особливу увагу звертають на їх глибину, оскільки від цього залежатиме глибина садіння зубка.

 

Як садити часник. Техніка садіння

Садіння часнику – складний і відповідальний процес, від якого значною мірою залежить обсяг та якість врожаю. Правильно посаджений зубок повинен займати вертикальне положення, його нижню частину потрібно досить енергійно притиснути до землі, щоб під час загортання він зберіг вертикальне положення і в найкоротший строк почав вкорінюватися. Денце зубка повинно лягати і закріплюватися на досить ущільненому ложі, надто пухкий ґрунт перед садінням закотковують. Коткування легкими котками можна рекомендувати і після садіння, особливо на легких зі механічним складом ґрунтах. Якщо не передбачено коткування, то бажано нагорнути невеликий горбик, що захищає від понижених температур і сприяє кращій перезимівлі часнику.

Перелічені вимоги найкраще можна реалізувати за ручного садіння часнику в попередньо нарізані борозни глибиною 8-12 см згідно зі схемою садіння. Для того щоб борозни краще розкривалися, до долотоподібних лап підгортальника приварюють металеві пластинки. У готові борозни зубки часнику розкладають на задану відстань і закривають їх тим самим підгортачем із шлейфами або сапкою.

Підкреслимо, що таке садіння якнайповніше відповідає біоло­гічним вимогам культури. Однак ручне садіння вимагає досить значних затрат коштів і багато робочої сили в напружений осінній період. Істотно зменшити затрати ручної праці (у 20-25 разів) можна,застосувавши для садіння часнику спеціальні часникові саджалки, продуктивність яких складає 2,5-3,0 га за семигодинний робочий день. Однак машинне садіння порівняно з ручним має низку недоліків. За машинного садіння не вдається забезпечити попадання зубка донцем вниз.

Приклад нашого садіння часнику саджалкою JJBROCH

 

Бажаємо всім гарних врожаїв часнику!


Ця стаття підготовлена з використанням  матеріалів науковців Львівського НАУ: Л.П.Ліщак, В.В. Снітинського, Н.І.Ковальчук, І.О.Ліщак


Андрій Марченко


Leave A Comment